Tags: "CHIẾC BỒN TẮM ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI"
Bồn tắm Le Grand Queen

CHIẾC BỒN TẮM ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI

Bồn tắm Serenity Trên thế giới chỉ sản xuất 12 chiếc bồn tắm với giá khoảng 1,6 tỷ đồng / 1 chiếc. Chất liệu cao cấp để làm nên chiếc bồn tắm này...

Xem chi tiết