Tags: "Nofer"
Nhà tắm Caracalla - La Mã

PHÒNG TẮM LA MÃ – MANG PHONG CÁCH PHƯƠNG TÂY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Hoàng đế Caracalla trị vì đế quóc La Mã trong thời gian ngắn từ năm 211 đến 217. Vua Caracalla bị người dân câm ghét vì độc ác. Sát hại...

Xem chi tiết